• /vərˈbeɪtɪm/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Đúng nguyên văn, theo từng chữ một
  a verbatim reprint
  một bản in lại đúng nguyên văn
  a speech reported verbatim
  một bài diễn văn thuật lại đúng nguyên văn
  Bản ghi tốc ký
  Sự truyền đạt đúng nguyên văn, đúng từng chữ một

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  different

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X