• /ˈlɪtərəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Theo nghĩa đen, theo từng chữ
  Thật vậy, đúng là
  the enemy troops were literally swept away by the guerillas
  quân địch đúng là đã bị du kích quét sạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X