• /´veriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thật (của một lời tuyên bố..)
  the verity of a statement
  sự thực của một lời phát biểu
  ( (thường) số nhiều) sự thực cơ bản, chân lý
  a universal verity
  chân lý phổ biến
  Tính chất chân thực
  an accent of verity
  giọng chân thực
  of a verity
  (từ cổ,nghĩa cổ) thực ra, quả thực


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X