• /fi'deliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng trung thành; tính trung thực
  Sự đúng đắn, sự chính xác
  (kỹ thuật) độ tin; độ trung thực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) độ trung thành, độ chính xác (của sự sao lại, của sự nhớ lại); sự sát nghĩa (của bản dịch)

  Cơ khí & công trình

  sự chính xác

  Xây dựng

  trung thực
  high fidelity
  trung thực cao

  Điện

  sự trung thực

  Giải thích VN: Sự phóng và truyền âm thanh phát ra như âm thanh gốc tức là không có hiện tượng biến dạng, có đủ mọi thành phần tần số như âm thanh gốc.

  Kỹ thuật chung

  độ chính xác
  độ tin cậy
  độ trung thực
  acoustic fidelity
  độ trung thực âm thanh
  color fidelity
  độ trung thực màu
  high fidelity
  độ trung thực cao
  overall fidelity
  độ trung thực hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X