• Kỹ thuật chung

    mặt số vécnê

    Giải thích EN: A fine-tuning dial whose control knob must rotate 180° to cause the slightest rotation on the main shaft. Giải thích VN: Một mặt số điều chỉnh tốt có nút điều khiển quay 180o gây ra sự quay nhỏ nhất tên trục chính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X