• /vai´kɛəriəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lây; cảm thấy một cách gián tiếp, trải nghiệm một cách gián tiếp (bằng cách chia sẻ trong tưởng tượng những cảm xúc, hoạt động... của người khác)
  vicarious pleasure
  cảm thấy vui lây
  Đại biểu, được uỷ nhiệm
  vicarious authority
  quyền đại biểu
  Chịu thay cho
  vicarious punishment
  sự trừng phạt chịu thay cho người khác
  Thay cho, làm thay người khác
  vicarious work
  công việc làm thay cho người khác
  (y học) thay thế (phép điều trị)

  =====(bảo hiểm) (trách nhiệm pháp lý) đối với một người gây ra bởi hành động của người khác

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X