• /vaɪs vɜːsə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ngược lại, với từ ngữ và hoàn cảnh ngược lại
  a travel from Hue to Hanoi and vice versa
  một cuộc du hành từ Huế ra Hà nội và ngược lại
  we gossip about them and vice versa
  chúng tôi tán dóc về chúng nó và ngược lại (tức là chúng nó lại tán dóc về chúng ta)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngược lại

  Điện lạnh

  theo hướng ngược lại

  Kỹ thuật chung

  ngược lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X