• /´voutəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tôn thờ; người sùng tín, kẻ sùng đạo
  a votary of Buddha
  một người sùng Phật
  Người sốt sắng, người nhiệt tâm
  a votary of peace
  người sốt sắng với hoà bình
  a votary of science
  người nhiệt tâm với khoa học
  Người hâm mộ, người ham thích (mỹ thuật, thể thao...)
  a votary of football
  người ham thích bóng đá


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X