• Xây dựng

  bản gối tường
  bản tựa tường
  má tường

  Giải thích EN: A horizontal member which is built into or laid along the top of a wall so as to distribute the load-bearing pressure from joists or rafters. Giải thích VN: Một bộ phận nằm ngang được xây hoặc đặt dọc theo đỉnh của tường để phân phối tải trong từ dầm và xà.

  tấm tường
  vách tường

  Cơ - Điện tử

  Vách chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X