• Kỹ thuật chung

    sự bôi trơn kiểu dòng thải

    Giải thích EN: A method for delivering lubrication to a bearing surface through the wicking movement of cloth waste. Giải thích VN: Một phương pháp phân phối dầu nhờn tới bề mặt đỡ thông qua sự chuyển động theo đợt của chất thải vải.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X