• Kỹ thuật chung

    khí áp kế trọng lực

    Giải thích EN: A barometer that measures atmospheric pressure in terms of the weight of the mercury in a column. Giải thích VN: Một khí áp kế đo áp suất khi quyển theo khối lượng của cột thủy ngân.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X