• Xây dựng

  cánh cửa sổ
  double window sash
  cánh cửa sổ đôi
  hinged window sash
  cánh cửa sổ treo
  horizontally swinging window sash
  cánh cửa sổ quay ngang
  mid-axis swinging window sash
  cánh cửa sổ quay treo ở giữa
  sliding window sash
  cánh cửa sổ đẩy trượt
  twin window sash
  cánh cửa sổ đôi
  vertical swinging window sash
  cánh cửa sổ quay đứng
  window sash level fitting
  dụng cụ mở cánh cửa sổ hãm
  window sash with air-vent
  cánh cửa sổ thông hơi

  Kỹ thuật chung

  khung cửa sổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X