• /hindʒd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có bản lề (cửa...)
  Có khớp nối

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có khớp xoay được, được nối bằng khớp xoay, có khớp bản lề

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) có khớp bản lề, được nối bằng khớp xoay

  Toán & tin

  tiết hợp

  Kỹ thuật chung

  bản lề
  có khớp
  hinged arch
  vòm có khớp
  hinged boom
  cần có khớp
  hinged collapsible formwork
  ván khuôn (có) khớp xếp
  hinged column
  cột có khớp
  hinged column base
  đế cột (có) khớp
  hinged end
  đầu có khớp
  hinged frame
  khung có khớp
  hinged frame
  khung có khớp nối
  hinged frame bridge
  cầu giàn có khớp
  hinged girder
  dầm có khớp
  hinged girder
  giàn có khớp
  hinged girder
  rầm có khớp trung gian
  hinged pier
  trụ có khớp
  hinged rail
  ray có khớp
  hinged rigid blade
  cánh cứng có khớp
  hinged span
  nhịp có khớp
  hinged structures
  kết cấu có khớp giàn
  no-hinged frame
  khung không có khớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X