• Giao thông & vận tải

  ray nhọn tâm ghi
  ray tiếp dẫn
  obtuse crossing wing rail
  ray tiếp dẫn tâm ghi tù
  spring wing rail
  ray tiếp dẫn ghi lò xo
  superelevated wing rail
  ray tiếp dẫn siêu cao
  wing rail entry
  vào ray tiếp dẫn
  wing rail entry slope
  độ dốc khi vào ray tiếp dẫn
  wing rail joint
  mối nối ray tiếp dẫn
  wing rail of the crossing
  ray tiếp dẫn tâm ghi
  wing rail of the crossing
  ray tiếp dẫn tâm phân rẽ
  wing rail side
  phía ray tiếp dẫn

  Toán & tin

  ray (nhọn) tâm ghi

  Xây dựng

  ray nhọn tâm ghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X