• /fli:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đội tàu, hạm đội
  Đội máy bay, phi đội
  Đoàn tàu, đoàn xe
  the fleet
  hải quân
  fleet admiral
  thủy sư đô đốc
  Fleet Air Arm
  binh chủng không quân (của hải quân Anh)
  fleet of the desert
  đoàn lạc đà trên sa mạc

  Danh từ

  Vịnh nhỏ

  Tính từ

  (thơ ca) (văn học) nhanh, mau, mau chóng, nhanh chóng
  a fleet horse
  ngựa phi nhanh
  to be fleet of foot
  nhanh chân
  Nông cạn

  Phó từ

  Nông
  to plough fleet
  cày nông

  Nội động từ

  Biến, lướt qua, lướt nhanh
  Bay nhanh

  Chuyên ngành

  Ô tô

  bến đỗ xe
  đội xe

  Kỹ thuật chung

  cạn
  khe
  đoàn tàu
  đoàn xe
  đội tàu
  hạm đội
  suối
  vịnh

  Kinh tế

  đội tàu
  đoàn xe
  fleet (ofvehicles)
  đoàn xe (hoặc loại tàu)
  fleet of rating
  sự định phí bảo hiểm cho cả đoàn xe
  fleet terms
  điều khoản mua cả đoàn xe (của một công ty)
  hạm đội hải quân
  vớt bọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X