• Thông dụng

  Thành Ngữ

  anh có thể coi cái đó là một điều chắc chắn
  Được thôi
  Can I borrow your pen? You bet
  Không vấn đề
  Thank you. You bet.
  Chắc luôn (dĩ nhiên)
  Did you see John yesterday? You bet

  Xem thêm bet

  Từ đồng nghĩa

  Certainly , Surely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X