• /'bɔrou/

  Thông dụng

  Động từ

  Vay, mượn
  to borrow at interest
  vay lãi
  to borrow a sum of money from sb
  mượn ai một số tiền
  Theo, mượn
  to borrow an idea
  theo ý kiến, mượn ý kiến

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mỏ đất

  Toán & tin

  số mượn
  borrow digit
  chữ số mượn
  borrow digit
  con số mượn
  end-around borrow
  số mượn chuyển vòng
  vay

  Kỹ thuật chung

  đất lấp

  Giải thích EN: Earth material used as fill in one location after being excavated in another.

  Giải thích VN: Đất dùng để lấp hố khai quật sau khi khai quật.

  mượn
  borrow digit
  chữ số mượn
  borrow digit
  con số mượn
  borrow digit
  số mượn
  borrow pit
  hố đất mượn
  end-around borrow
  số mượn chuyển vòng
  end-around-borrow
  sự mượn vòng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  give , lend , pay , return

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X