• Danh từ giống đực

  Tiếng dội, tiếng vọng
  Nơi dội lại
  (rađiô) tín hiệu dội
  Hình nhiễu dội (truyền hình)
  Tin đồn, tin vặt
  Se fier aux échos
  tin vào những tin đồn
  Les échos d'un journal
  mục tin vặt của một tờ báo
  Người lập lại, người truyền lại, tin lặp lại
  Se faire l'écho de
  lặp lại, truyền lại
  Sự hưởng ứng, sự tán thành; tiếng vang
  Proposition qui ne trouve pas d'écho
  đề nghị không có tiếng vang
  à tous les échos
  mọi phía
  vers en écho
  thơ vọng vần
  Ecot.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X