• Danh từ giống cái

  Kinh tế; kinh tế học
  économie d'un pays
  nền kinh tế của một nước
  économie politique
  kinh tế học chính trị
  Tính tiết kiệm, tính dè sẻn; (số nhiều) tiền tiết kiệm
  Vivre avec économie
  sống tiết kiệm
  Avoir des économies
  có tiền tiết kiệm
  Kết cấu
  L'économie d'une oeuvre littéraire
  kết cấu của một tác phẩm văn học
  (từ cũ, nghĩa cũ) tài khéo quản lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X