• Danh từ giống cái

  Giáo dục
  éducation de la jeunesse
  sự giáo dục thanh niên
  éducation morale
  đức dục
  éducation physique
  thể dục
  Un homme sans éducation
  một người không có giáo dục
  Sự rèn luyện
  éducation de la mémoire
  sự rèn luyện trí nhớ
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự trồng; sự nuôi
  éducation des muriers
  sự trồng dâu
  éducation des abeilles
  sự nuôi ong

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X