• Tính từ

  Kếch xù, rất lớn
  Un animal énorme
  một con vật kếch xù
  Une faute énorme
  một lỗi rất lớn
  Quá đáng
  Voilà qui est énorme!
  thật là một việc quá đáng!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X