• Danh từ giống cái

  Gai
  Ngạnh (cá)
  (nghĩa bóng) chông gai
  Vie hérissée d'épines
  cuộc sống đầy chông gai
  (từ cũ, nghĩa cũ) cây (có) gai
  Haie d'épines
  hàng rào cây gai
  épine dorsale
  sống lưng
  être sur des épines
  lúng túng quá; nóng ruột quá
  fagot d'épines
  xem fagot
  tirer une épine du pied
  nhổ được cái gai, hết lo lắng, hết khó chịu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X