• Tính từ

  Lập lờ, nước đôi
  Attitude équivoque
  thái độ nước đôi
  (có) hai nghĩa
  Terme équivoque
  từ hai nghĩa
  (nghĩa xấu) đáng ngờ
  Passé équivoque
  quá khứ đáng ngờ

  Danh từ giống cái

  Từ hai nghĩa; câu hai nghĩa
  Cái lập lờ, cái mập mờ
  Déclaration sans équivoque
  lời tuyên bố không lập lờ
  điều nghi ngờ
  Dissiper toute équivoque
  làm tan mọi điều nghi ngờ
  (từ cũ, nghĩa cũ) trò chơi chữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X