• Tính từ

  Chính xác, đúng
  Réponse précise
  câu trả lời chính xác
  à trois heures précises
  đúng ba giờ
  Rõ ràng
  Ordre précis
  mệnh lệnh rõ ràng
  Nhất định
  Jour précis
  ngày nhất định

  Danh từ giống đực

  Tập giản yếu
  Précis d'histoire
  tập giản yếu lịch sử
  Bài tóm tắt ngắn gọn
  Composer un précis des événements
  thảo một bài tóm tắt tình hình ngắn gọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X