• Tính từ

  Sạch sẽ
  Cahier bien net
  quyển vở rất sạch sẽ
  Rõ, rõ ràng, minh bạch
  Impression nette
  sự in rõ
  Son net
  tiếng nghe rõ
  Réponse nette
  câu trả lời minh bạch
  Thẳng thắn
  Être net dans ses paroles
  nói thẳng thắn
  Trong trắng
  Conscience nette
  lương tâm trong trắng
  Tinh, ròng
  Poids net
  trọng lượng tinh, trọng lượng trừ bì; cân móc hàm (động vật giết thịt)
  en avoir le coeur net coeur
  coeur
  faire les plats nets
  (thân mật) ăn gọn cả, ăn sạch cả
  faire maison nette
  đuổi hết người làm công
  faire place nette
  lấy đi hết; đuổi hết mọi người
  faire tapis net
  (đánh bài) (đánh cờ) vơ hết tiền đặt
  net de
  không phải trả, được miễn
  Net d'impôt
  �� không phải trả thuế
  Phản nghĩa Sale, souillé. Confus, équivoque, évasif, flou, imprécis, incertain, indécis, indistinct, vague.
  Danh từ giống đực
  Mettre au net
  ) viết sạch sẽ lại

  Phó từ

  Hẳn, gọn
  Casser net
  làm gãy hẳn
  Hoàn toàn, không phải trừ gì
  Gagner net un million
  được một triệu không phải trừ gì
  Thẳng thắn
  Parler net
  nói thẳng thắn
  tout net
  thẳng, thẳng thừng
  Refuser tout net
  �� từ chối thẳng thừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X