• Tính từ ( tính từ giống cái franche)

  Được miễn
  Marchandise franche de tout droit
  hàng hóa được miễn mọi thứ thuế
  Thực thà, thẳng thắn
  Personne franche
  người thực thà
  Une réponse franche
  câu trả lời thẳng thắn
  Rõ ràng, minh bạch
  Une situation franche
  tình thế rõ ràng
  Thực sự, chính cống
  Un franc coquin
  tên vô lại thực sự
  (luật học, pháp lý) tròn, đủ
  Trois jours francs
  ba ngày tròn
  Thuộc giống tốt
  (nghệ thuật) mạnh dạn
  Pinceau franc
  nét bút mạnh dạn
  arbre franc
  (nông nghiệp) cây thuộc một dòng đã được cải tạo (để làm gốc ghép)
  avoir ses coudées franches coudée
  coudée
  être franc du collier collier
  collier
  franc de pied
  (nông nghiệp) không phải là cây ghép (cây)
  franc de port
  không phải trả cước phí
  franc jeu
  lối xử sự thẳng thắn
  terre franche
  đất có thành phần cân đối, đất tốt
  Phản nghĩa Assujetti, taxé. Artificieux, disssimulé, hypocrite, menteur, sournois. Equivoque, louche. Douteux.
  Tính từ ( tính từ giống cái franque)
  (thuộc) dân tộc Frăng

  Phó từ

  (văn học) thẳng thắn, không úp mở
  Parler franc
  nói thẳng thắn
  Danh từ giống đực
  Đồng frăng (tiền của Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ...)
  (nông nghiệp) cây thuộc một dòng đã được cải tạo (thường dùng làm gốc ghép)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X