• Tính từ

  Cả, trưởng
  Branche aînée
  ngành trưởng
  C'est mon fils aîné/ma soeur aînée
  đó là con trai trưởng của tôi/chị cả của tôi

  Danh từ

  Anh cả, chị cả
  Người hơn tuổi, đàn anh, đàn chị
  Elle doit être mon aînée de deux ou trois ans
  chị ta phải hơn tôi hai hoặc ba tuổi
  nos aînés
  cha ông của chúng ta, tổ tiên của chúng ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X