• Ngoại động từ

  Bỏ rơi, ruồng bỏ, từ bỏ
  Abandonner ses enfants
  bỏ rơi con cái
  Abandonner ses privilèges
  từ bỏ đặc quyền
  Abandonner ses devoirs
  bỏ nghĩa vụ
  Abandonner son drapeau
  đào ngũ
  Nhường cho, chịu thua
  Abandonner le pouvoir à quelqu'un
  nhường quyền cho ai
  Je vous abandonne ce point
  tôi chịu thua anh điểm ấy
  Buông, thả lỏng
  Abandonner les rênes
  thả lỏng dây cương
  Phản nghĩa Rechercher. Soigner, soutenir. Continuer. Garder, maintenir.

  Nội động từ

  (thể thao) bỏ cuộc
  Coureur qui abandonne
  người chạy đua bỏ cuộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X