• Danh từ giống đực

  Cảng
  Port maritime
  hải cảng
  Port militaire
  quân cảng
  Thành phố cảng
  Habiter un port
  ở một thành phố cảng
  Nơi nghỉ, chỗ yên thân
  S'assurer un port dans la tempête
  tìm được chỗ yên thân trong cơn bão táp
  arriver à bon port
  đến đến bình yên vô sự
  faire naufrage au port naufrage
  naufrage
  port aérien aéroport
  aéroport

  Danh từ giống đực

  Sự mang, sự vác, sự cầm, sự đeo, sự đội...
  Le port d'une décoration
  sự đeo huân chương
  Tiền cước
  Payer le port d'un colis
  trả tiền cước gói hàng
  Tư thế, dáng dấp, dáng
  Port majestueux
  dáng dấp oai vệ
  Port de tête
  dáng đầu
  Le port élancé du pin
  dáng mảnh mà cao của cây thông
  franc de port franc
  franc
  port d'armes
  sự bồng súng
  Soldat qui se met au port d'armes
  �� anh bộ đội bồng súng
  port de voix
  (âm nhạc) sự chuyển giọng nhẹ nhàng

  Danh từ giống đực

  (tiếng địa phương) đèo (trong dãy Pi-rê-nê)
  Le port de Roncevaux
  đèo Rông-xơ-vô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X