• Tính từ

  Chua
  Fruit encore vert et acide
  quả còn xanh và chua
  Chua chát
  Ton acide
  giọng chua chát
  Des propos acides
  lời lẽ chua chát
  ( hóa học) axit
  Solution acide
  dung dịch axit
  Fonction acide
  chức axit
  Réactions en milieu acide
  các phản ứng trong môi trường axit

  Danh từ giống đực

  ( hóa học) axit
  Acide sulfurique
  axit sunfuric
  Acide aminé
  axit amin
  Acide nucléique
  axit nuclêic
  Acide gras saturé
  axit béo bão hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X