• Danh từ giống đực

  Điều lăng nhục
  Essuyer un affront
  chịu một điều lăng nhục, bị nhục
  Faire un affront à quelqu'un
  làm nhục ai
  Laver réparer un affront
  rửa nhục
  Dévorer tous les affronts
  cam chịu nhục
  Louange
  Louange

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X