• Ngoại động từ

  Làm nhẹ bớt, giảm nhẹ
  Alléger une voiture
  bớt đồ chở cho nhẹ xe
  Alléger les impôts
  giảm nhẹ thuế
  "ses pas appesantis par la tristesse [[[...],]] allégés par un peu de joie" (France)
  bước chân của anh ta nặng trĩu vì ưu phiền, nhẹ bớt nhờ một thoáng hân hoan
  Làm dịu bớt; an ủi
  Alléger la sauce
  làm dịu nước xốt
  Alléger les souffrances des autres
  làm dịu bớt nỗi đau khổ của kẻ khác
  (hàng hải) bốc bớt hàng sang xuồng (để tàu nhẹ bớt)
  Tháo nước (ở ruộng muối)
  alléger qqn de son portefeuille
  lấy sạch tiền của ai

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X