• Danh từ giống cái

  Quyền đòi; quyền đòi nợ; giấy nợ
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự tin, sự tin tưởng
  Cela ne mérite aucune créance
  cái đó không đáng tin chút nào
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự tín nhiệm
  Perdre toute créance
  mất hết tín nhiệm
  ajouter créance ; donner créance
  làm cho tin
  hors de créance
  không thể tin được
  lettres de créance
  (ngoại giao) thư ủy nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X