• Tính từ

  được gọi
  (Appelé à) được dành để; phải, đành phải
  Un enfant appelé à un bel avenir
  đứa bé sẽ được tương lai tốt đẹp
  Si nous étions appelés à partir
  nếu chúng ta phải đi
  beaucoup d'appelés, mais peu d'élus
  nhiều người được gọi đến, nhưng ít người được chọn

  Danh từ

  Người làm nghĩa vụ quân sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X