• Ngoại động từ

  Ném, phóng, quăng
  Lancer des pierres
  ném đá
  Lancer le javelot
  phóng lao
  Lancer des bombes
  ném bom
  Lancer son cheval
  phóng ngựa
  Phun ra, phát ra, thốt ra, cho ra
  Lancer du venin
  phun nọc độc
  Lancer une nouvelle
  tung ra một tin
  Lancer un cri
  thốt ra một tiếng kêu
  Lancer un coup de pied
  cho ra một cú đá, đá một cú
  Lancer des invitations
  phát giấy mời đi
  Lancer une grève
  phát động một cuộc đình công
  Quảng cáo cho
  Lancer un écrivain
  quảng cáo cho một nhà văn
  Cho chạy
  Lancer un moteur
  cho động cơ chạy
  Hạ thủy
  Lancer un navire
  hạ thủy tàu
  Bố trí (lao động)
  Lancer un travail à un ouvrier
  bố trí lao động cho công nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X