• Ngoại động từ

  Nhấc lên, bốc lên
  Enlever des fardeaux à [[laide]] [[dune]] grue
  bốc đồ nặng bằng cần trục
  Nhổ đi, làm trôi đi; cất, bỏ, dọn
  Torrent qui enlève un pont
  nước lũ làm trôi cái cầu đi
  Enlever son chapeau
  cất mũ
  Enlever le couvert
  dọn bát đĩa
  Tẩy đi, làm mất đi
  Enlever une tache
  tẩy một vết
  Tước
  Vous [[menlevez]] tout espoir
  anh đã tước mọi hy vọng của tôi, anh đã làm tôi mất hết hy vọng
  Enlever à [[quelquun]] son commandement
  tước quyền chỉ huy của ai
  Chiếm, đoạt
  Enlever une redoute
  chiếm một đồn lẻ
  Ăn cắp
  Enlever une montre
  ăn cắp cái đồng hồ
  Chinh phục được cảm tình
  Enlever [[lauditoire]]
  chinh phục được cảm tình người nghe
  Được, thắng (phiếu)
  Enlever les suffrages
  thắng phiếu bầu
  Bắt cóc
  Enlever un enfant
  bắt cóc trẻ em
  enlevez-le!
  đuổi nó đi!, tống cổ nó đi!
  Phản nghĩa Poser. Laisser; ajouter,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X