• Danh từ giống cái

  Quán hàng
  Boutique en plein air
  quán hàng ngoài trời
  Vendre toute la boutique
  bán cả quán hàng (hàng hóa trong quán)
  Đồ nghề (của thợ thủ công)
  Thùng giữ cá, khoang giữ cá
  (thân mật) nhà không ra hồn, nơi làm việc không ra hồn
  fermer boutique
  đóng cửa tiệm; thôi không tiếp tục nữa
  ouvrir boutique
  mở cửa hàng
  questions de boutique
  (thân mật) việc riêng của một nhóm người
  tenir boutique de
  buôn bán về (thứ gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X