• Danh từ giống cái

  Sự giúp đỡ
  Apporter offrir son aide à qqn
  giúp đỡ ai
  Demander recevoir de l'aide
  cầu xin/nhận được sự giúp đỡ
  Sự cứu giúp, sự cứu trợ, sự viện trợ
  Venir à l'aide de qqn en aide à qqn
  cứu giúp ai
  Avec l'aide de Dieu
  nhờ trời phù hộ
  Aide sociale
  cứu trợ xã hội
  Aide au développement
  viện trợ của các nước tiên tiến dành cho các nước đang phát triển

  Phản nghĩa Empêchement, gêne

  ( số nhiều) (sử học) thuế gián thu
  à l'aide
  cứu (tôi) với
  à l'aide de
  nhờ, với, bằng
  Ouvrir une enveloppe à l'aide d'un couteau
  �� dùng dao mở một phong bì

  Danh từ

  Người phụ việc (dùng riêng hay trong danh từ ghép)
  Aide de laboratoire
  người phụ việc ở phòng thí nghiệm
  Aide cuisinier
  người phụ bếp
  Aide-soignant e
  người phụ giúp cho y tá trong việc săn sóc người bệnh
  aide de camp camp
  camp
  aide maternelle
  cô vườn trẻ, cô mẫu giáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X