• Ngoại động từ

  Dẫn, dẫn ra
  Citer un passage d'un auteur
  dẫn một đoạn văn của một tác giả
  Nêu lên, nêu lên làm gương
  Citer quelqu'un pour sa bravoure
  nêu gương ai về lòng dũng cảm
  (quân sự) tuyên dương
  Citer un soldat à l'ordre du régiment
  tuyên dương một chiến sĩ trước trung đoàn
  (luật học, pháp lý) gọi ra tòa
  Đồng âm Cité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X