• Danh từ giống đực

  Lính, bộ đội, chiến sĩ, quân nhân
  Soldat démobilisé
  bộ đội phục viên
  Un vieux soldat
  một quân nhân già
  Les soldats de la liberté
  những chiến sĩ đấu tranh cho tự do
  (động vật học) kiến lính; mối quân
  fille à soldats
  (thông tục) gái đĩ
  jouer au petit soldat
  (thân mật) ranh mãnh
  soldat de deuxième classe
  binh nhì
  soldat de première classe
  binh nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X