• Nội động từ

  (toán học) đồng quy
  Concourir en un même point
  đồng quy tại một điểm
  Góp vào, giúp vào
  Concourir au succès d'une affaire
  góp vào sự thành công của một việc
  Giành nhau, dự thi
  Concourir pour un prix
  dự thi lấy một giải thưởng
  Phản nghĩa Contrecarrer, opposer ( s'). Diverger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X