• Ngoại động từ

  Ăn, uống
  Consommer des aliments
  ăn thức ăn
  Consommer du vin
  uống rượu vang
  Tiêu dùng, tiêu thụ
  Une voiture qui consomme trop d'essence
  xe tiêu thụ quá nhiều xăng

  Phản nghĩa Produire

  Hoàn thành
  Consommer son oeuvre
  hoàn thành sự nghiệp của mình
  Consommer un crime
  phạm một tội ác
  Phản nghĩa Commencer
  Nội động từ
  Ăn, uống (ở tiệm)
  Tiêu thụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X