• Ngoại động từ

  Thêm, cộng thêm
  Il a ajouté un chapitre au texte original
  ông ta đã thêm một chương vào nguyên bản
  Sans rien ajouter ni retrancher
  không thêm không bớt gì cả
  Permettez-moi [[dajouter]] un mot
  tôi xin nói thêm một lời

  Phản nghĩa Déduire, enlever, ôter, retrancher, soustraire

  Ajouter foi à tin vào
  Elle [[najoutait]] aucune foi à ces abominations Mauriac
  )�� cô ta chẳng hề tin vào những hành vi đáng tởm này

  Nội động từ

  Tăng
  La modestie ajoute au mérite
  tính khiêm tốn tăng thêm công trạng

  Tự động từ

  Thêm vào
  Diverses primes [[sajoutent]] au salaire de base
  thêm vào lương cơ bản là nhiều khoản tiền thưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X