• Danh từ giống đực

  Công lao, công trạng
  Traiter chacun selon ses mérites
  đối xử với mỗi người tùy theo công trạng
  Giá trị
  Le mérite d'une oeuvre d'art
  giá trị một tác phẩm nghệ thuật
  Tài, tài cán
  Orateur de mérite
  diễn giả có tài
  s'attribuer le mérite d'une chose
  tự cho là có công trong việc gì
  se faire un mérite d'une chose
  lấy làm tự hào về việc gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X