• Tính từ

  Ham biết
  Esprit curieux
  tính ham biết
  Tò mò, thóc mách
  Un enfant trop curieux
  đứa trẻ quá tò mò

  Phản nghĩa Indifférent. Discret

  Lý thú; lạ lùng
  Par une curieuse co…ncidence
  do một sự trùng hợp lạ lùng

  Phản nghĩa Banal, commun, ordinaire, quelconque

  (từ cũ, nghĩa cũ) thích thu thập
  Curieux de tableaux
  thích thu thập tranh
  (từ cũ, nghĩa cũ) chăm chú đến
  Curieux de propreté
  chăm chú đến sự sạch sẽ
  (từ cũ, nghĩa cũ) kỹ lưỡng, cẩn thận
  Soin curieux
  sự chăm nom kỹ lưỡng
  Danh từ
  Người tò mò, người thóc mách
  Danh từ giống đực
  Điều lý thú, điều lạ lùng
  (tiếng lóng, biệt ngữ) thẩm phán; cảnh sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X