• Danh từ giống đực

  ( số nhiều) sự chăm sóc, sự săn sóc; sự chăm chút
  Entourer quelqu'un de soins
  ân cần săn sóc ai
  Premiers soins donnés à un blessé
  những sự chăm sóc ban đầu đối với một người bị thương
  Nhiệm vụ chăm sóc
  Confier à quelqu'un le soin de sa maison
  giao cho ai nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa
  Sự cẩn thận, sự kỹ càng
  Faire ses devoirs avec soin
  làm bài cẩn thận
  Sự chải chuốt
  Cheveux arrangés avec soin
  đầu tóc chải chuốt
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự lo lắng; mối lo âu
  Un coeur exempt de soin
  lòng không chút lo âu
  eux bons soins de quelqu'un
  nhờ ai chuyển (thư)
  avoir soin de prendre soin de
  chăm lo
  petits soins petit
  petit
  soins du ménage
  việc nội trợ
  Phản nghĩa Mépris. Incurie, négligence, nonchalance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X