• Ngoại động từ

  Gửi
  Adresser un paquet à quelqu'un
  gửi một gói cho ai
  La dernière lettre que vous m'avez adressée
  bức thư cuối cùng mà anh gửi cho tôi
  Nói ra
  Adresser des voeux un compliment un reproche une critique
  chúc tụng/khen ngợi/khiển trách/phê bình
  Jamais ils ne m'ont adressé la parole Bosco
  chưa bao giờ họ ngỏ lời với tôi
  (tin học) xác định một địa chỉ để liên kết với (một thiết bị)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X