• Ngoại động từ

  Giảm, bớt, giảm bớt
  Diminuer les impôts
  giảm thuế
  Diminuer les souffrances
  giảm bớt nỗi đau khổ
  Giảm mũi (áo đan)
  Làm giảm giá trị, hạ thấp
  Ne pas diminuer autrui
  không làm giảm giá trị người khác
  diminuer un employé
  hạ tiền công người làm

  Nội động từ

  Giảm, bớt, giảm bớt
  La fièvre a diminué
  sốt đã bớt
  Son crédit commence à diminuer
  uy tín của ông ta bắt đầu giảm bớt
  Gầy đi
  Malade qui diminue à vue d'oeil
  người bệnh gầy đi trông thấy
  Rẻ đi
  Les fruits ont diminué cette semaine au marché
  tuần này ở chợ hoa quả đã rẻ đi
  Phản nghĩa Augmenter; accro†tre, agrandir, ajouter, amplifier, cro†tre, grandir, grossir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X