• Danh từ giống cái

  Sự kín đáo; vẻ kín đáo
  Agir avec discrétion
  hành động kín đáo
  Se retirer avec discrétion
  rút lui kín đáo
  Sự thận trọng
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự định đoạt; sự khu xử
  à discrétion
  tha hồ, tuỳ ý
  Manger à discrétion
  tha hồ ăn
  à la discrétion de
  tùy ý; tùy ý khu xử
  S'en remettre à la discrétion de quelqu'un
  phó mặc cho ai tùy ý khu xử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X