• Ngoại động từ

  Đặt lại, để lại
  Remettre l'enfant dans son lit
  đặt lại đứa trẻ vào giường
  Remettre un os luxé
  đặt lại cái xương sai khớp (vào khớp), nắn lại cái xương sai khớp
  Cho thêm, bỏ thêm
  Remettre de l'eau dans la machine
  cho thêm nước vào máy
  Mặc lại chiếc áo
  Giao lại
  Remettre une lettre
  giao lại bức thư
  Giao trả
  Remettre une charge
  giao trả mộtchức vụ
  Giao gửi, gửi giữ
  Je lui ai remis mes fonds
  tôi đã giao gửi vốn của tôi cho anh ta
  Ký thác, phó thác
  Je remets mon sort entre vos mains
  tôi phó thác số phận của tôi vào tay ông
  Làm khỏe lại; làm yên tâm
  L'air de la campagne l'a remis
  không khí nông thôn đã làm cho anh ta khoẻ lại
  Nhận ra
  Je vous remets à présent
  bây giờ tôi mới nhận ra anh
  Tha, miễn, xóa, xá
  Remettre ses péchés
  xá tội
  Remettre une dette
  xóa món nợ
  Hoãn
  Remettre une chose au lendemain
  hoãn một việc đến ngày hôm sau
  remettre à la scène
  (sân khấu) lại cho diễn
  remettre à neuf
  làm lại như mới, sửa lại như mới, tân trang
  remettre au pas
  bắt buộc phải làm nhiệm vụ
  remettre de l'ordre
  ổn định lại trật tự
  remettre devant les yeux
  cho xem lại, cho xét lại
  remettre en esprit
  nhắc nhở lại
  remettre en question
  đặt lại vấn đề, xét lại
  remettre en usage
  khôi phục lại
  remettre quelqu'un à sa place
  nhắc nhở ai phải có lễ độ hơn; chỉnh ai
  remettre sur la bonne voie
  dẫn dắt lại vào con đường lương thiện
  remettre un cheval
  luyện lại con ngựa
  remettre un coup à quelqu'un
  cho ai chơi lại, cho ai đánh lại (trong trò chơi)
  remettre une partie
  (đánh bài) (đánh cờ) đánh ván khác

  Nội động từ

  Hoãn lại
  Remettre longtemps
  hoãn lại lâu
  remettre à la voile
  (hàng hải) lại giong buồm ra đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X